Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid. Söderslättsgymnasiet erbjuder samtliga introduktionsprogram.

Programinriktat val

  • riktar sig till elever som saknar behörighet att antas till ett nationellt program
  • för dig som endast saknar ett eller högst två betyg för behörighet

Yrkesintroduktion

  • för dig som saknar behörighet till yrkesprogram
  • ger dig en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller underlättar etablering på arbetsmarknaden
  • kan även innehålla APL på en arbetsplats

Individuellt alternativ

  • vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation
  • ett helt individanpassat koncept som kan innehålla studier i grundskoleämnen och gymnasieämnen
  • kan innehålla insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis motivationsinsatser och praktik

Språkintroduktion

  • är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket samtidigt som du får läsa andra ämnen
  • Syftet är att ge dig möjlighet att gå vidare till andra program inom gymnasieskolan eller till annan utbildning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?