Introduktionsprogram

Ger dig som inte är behörig till ett nationellt program fem möjligheter att ändå komma vidare. Som elev på introduktionsprogrammen får du en individuell studieplan som reglerar innehållet i och omfattningen av din utbildning. Söderslättsgymnasiet erbjuder samtliga fem introduktionsprogram.

Preparandutbildning

 • ger dig som endast saknar betyg i ett fåtal grundskoleämnen behörighet till nationella program
 • pågår under högst ett läsår
 • du läser in de ämnen du saknar betyg i från grundskolan och har möjlighet att påbörja studier i ett eller flera gymnasiegemensamma ämnen

Programinriktat individuellt val

 • för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och som endast saknar ett eller högst två betyg för behörighet
 • du läser samtliga kurser på det yrkesprogram du valt, utom i det/de ämne/n där du saknar behörighet. Det/de ämne/ämnen du inte är godkänd i läser du på introduktionsprogrammet
 • leder till att du får gå över på heltid till yrkesprogrammet så snart du blivit behörig

Yrkesintroduktion

 • för dig som saknar betyg för behörighet såväl till yrkesprogram som till programinriktat individuellt val, men som ändå är intresserad av en viss yrkesutbildning
 • ger dig en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller underlättar etablering på arbetsmarknaden
 • du läser ett eller flera av de grundskoleämnen du saknar betyg i kombinerat med undervisning i hela eller delar av kurser från gymnasiets yrkesprogram
 • kan även innehålla praktik på en arbetsplats

Individuellt alternativ

 • för dig som har långt till behörighet och som inte har någon speciell yrkesinriktning
 • förbereder till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till etablering på arbetsmarknaden
 • erbjuder ett helt individanpassat koncept, som till exempel kan innehålla studier i grundskoleämnen, omvärldsorientering, livskunskap, arbetslivsorientering, samtalsgrupper och arbetsplatsförlagd praktik

Språkintroduktion

 • ger dig som är ung med ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska
 • syftar till att ge dig förutsättningar för att gå vidare till något program i gymnasieskolan eller till annan utbildning
 • innebär att du läser mycket svenska samt omvärldsorientering (delar av kurserna i SO- respektive NO-ämnena)
 • kan kombineras med studier i vissa grundskoleämnen samt praktik

Vi erbjuder alla fem introduktionsprogram inom samtliga av våra program i mån av plats.

Här kan du få:

 • Behörighetsgivande undervisning i grundskolans samtliga 16 ämnen
 • Undervisning i gymnasieskolans samtliga gymnasiegemensamma ämnen
 • Undervisning i hela, eller delar av, kurser från gymnasieskolans yrkesprogram
 • Omvärldsorientering, livskunskap, studie- och yrkesvägledning, gruppverksamheter och arbetsplatsförlagd praktik

Hjälpte informationen på den här sidan dig?