Läs vidare eller börja jobba direkt

Ekonomiprogrammet är till för dig som vill ha ökade valmöjligheter i framtiden.

Du kan läsa vidare på universitet/högskola eller börja arbeta direkt efter avslutade gymnasiestudier eftersom du som Diplomerad Gymnasieekonom kan söka jobb som bokföringsassistent, ekonomiassistent eller inköpsassistent med mera.

Under din utbildning hos oss får du arbeta praktiskt med entreprenöriella projekt och lära dig hur du leder, organiserar och startar företag inom Ung Företagsamhet. Kompetensutbyte sker i samarbete med Trelleborg Industri AB, ett globalt företag, vars medarbetare blir dina mentorer under din studietid.

Utöver entreprenörskap får du även ett juridiskt perspektiv om hur man löser och tolkar lagar och avtal samt ett psykologiskt perspektiv kring hur människor tänker gällande ledarskap, konflikthantering och gruppdynamik. Här tränar du även din förmåga att argumentera och analysera inför olika lösningsalternativ. Dessutom antar du rollen som ambassadör för ett land och får möjlighet att medverka i FN-rollspel nationellt och internationellt.

Vad vi kan erbjuda

Söderslättsgymnasiets ekonomiprogram erbjuder dig professionella lärare samt att vi är tilldelad pris för bästa UF-skola på Ung Företagsamhet i Skåne 2012. Vi erbjuder hög kvalité på undervisningen, baserat på digitala verktyg, där du som elev är med och påverkar.

Programmet erbjuder verklighetsbaserat lärande, i samarbete med näringslivet såsom ekonomidagar, arbetsmarknadsdagar samt FN-föreningen. Syftet med samarbetet är att du som elev får möjlighet att integrera praktik med teori i olika entreprenöriella projekt. I årskurs 3 ingår även praktik för att du ska få specifika kunskaper inom praktiskt ekonomiarbete.

Juridisk inriktning

Inom den juridiska inriktningen får du fördjupade kunskaper om entreprenörskap, privatjuridik, affärsjuridik, internationell rätt och psykologi. I kursen psykologi kommer mänskligt beteende att stå i fokus. I den internationella rätten kommer betoningen att ligga på EU-rätten.

Ekonomisk inriktning

För dig som vill bli framgångsrik på arbetsmarknaden. Inom den ekonomiska inriktningen får du lära dig starta, driva och utveckla ett företag. Du lär dig även marknadsföring, redovisning samt ledarskap och organisation.

Väljer du ekonomiprogrammet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium samt ishockey-, konståknings- och basketgymnasium.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?