Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar, juridik och ekonomi. Vårt uppdrag är att utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Ekonomielever
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ekonomielever

För att kunna välja rätt inriktning läser du det första året de programgemensamma kurserna ”företagsekonomi 1” och ”privatjuridik”. Du får möjlighet att se hur företag i olika branscher fungerar genom bland annat studiebesök. Du kommer även få möjlighet att besöka riksdagen och delta i olika aktiviteter relaterade till EU då vi har engagerade elever och lärare som samarbetar med EU:s olika organ.

Inför andra året bestämmer du vilken inriktning du vill gå. Du kommer då att antingen läsa ”företagsekonomi 2”, där du fördjupar dina kunskaper inom företagsekonomi eller "affärsjuridik", där du utvecklar dina kunskaper inom juridik. Ekonomiprogrammet arbetar aktivt med frågor som berör FN, vilket genomsyrar hela din utbildning.

I årskurs tre driver du UF (ung företagsamhet) där du har möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag tillsammans med andra. Inom ramen för UF kommer du att delta i Draknästet, där du pitchar din idé framför en jury, som består av entreprenörer från näringslivet. Du ska delta på olika mässor och lokala företagsträffar och du har även möjlighet att tävla med ditt företag. Vi har kopplat UF till kurserna entreprenörskap och företagande, marknadsföring samt ledarskap och organisation.

Ekonomisk inriktning

Inom den ekonomiska inriktningen får du lära dig starta, driva och utveckla ett företag (UF). Du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi och redovisning. Dessutom ger kursen Matematik 3b dig särskild högskolebehörighet.

Juridisk inriktning

Den juridiska inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom juridik och psykologi. Du läser kurserna Affärsjuridik och Rätten och samhället. I kursen Psykologi 2a hanteras områden som personlighets- och utvecklingspsykologi. Även på den juridiska inriktningen arbetar du med med UF.

Idrottsutbildningar

Väljer du ekonomiprogrammet på Söderslättsgymnasiet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller våra olika lokala idrottsutbildningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?