APL - Arbetsplatsförlagt lärande

APL genomförs under det andra och tredje året. Den ger dig kunskap om regler och krav som finns i arbetslivet. Den bidrar också till att du lär dig yrket samt ansvarstagande och känsla för service och kvalitet i det utförda arbetet.

APL bygger på samarbete mellan skolan, arbetsplatsen och eleven. Under APL besöker lärare från skolan dig på din APL-plats för att se att du trivs. Har du tur kan du få sommarjobb eller lärlingsplats där du haft din APL.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?