Program

Söderslättsgymnasiet har 11 nationella program, idrottsgymnasium och introduktionsprogram.

Gymnasieskolan består av olika typer av program:

  • Nationella program som pågår under tre år. Dessa består av högskoleförberedande program och yrkesprogram. Programmen är indelade i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, individuellt val, programfördjupningar och examensarbete.
  • Fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.
  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen ska vara grund för fortsatt utbildning på högskolenivå. Det finns sex nationella högskoleförberedande program: ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Examen på ett yrkesprogram ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Utbildningen leder inte automatiskt till grundläggande högskolebehörighet. Du som väljer yrkesprogram har rätt att få läsa sådana kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan, som individuellt val eller som utökat program. Yrkesprogrammen kan läsas som skolförlagd yrkesutbildning eller gymnasial lärlingsutbildning. Utbildningen ska leda till en yrkesexamen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för elever som saknar behörighet till eller som av andra skäl inte kan gå ett nationellt program.

Introduktionsprogrammet är i första hand en förberedande utbildning där målet är att du går vidare till ett nationellt program. Det kan också vara ett individuellt anpassat program på 3-4 år eller helt följa ett nationellt program utom i det ämne där du saknar behörighet.

Dina behov är utgångspunkten för din utbildning inom introduktionsprogrammet. Du är därför med och utformar din egen studieplan utifrån dina behov och intressen.

Det finns fem typer av introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.

Idrottsutbildning

Idrottsutbildning finns till för dig som utövar idrott på elitnivå. Du får möjlighet att kombinera en idrottssatsning med studier inom gymnasieskolan. I utbildningen ingår ämnet specialidrott. Specialidrott kan läsas i programfördjupningen (200 poäng), det individuella valet (200 poäng) och som utökat program (300 poäng).

Det finns två typer av idrottsprogram:

Riksrekryterande idrottsutbildning

Riksrekryterande idrottsutbildning finns för att tillgodose elitidrottens krav. Elever som utövar idrott på elitnivå ska ha möjlighet till gemensam träning. Riksrekryterande idrottsutbildning godkänns av Skolverket efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund. Antagningen görs genom ett särskilt urval.

Nationellt godkänd idrottsutbildning

Nationellt godkänd idrottsutbildning är en gymnasieutbildning med tydlig elitidrottskaraktär. Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och ett specialidrottsförbund. Nationellt godkänd idrottsutbildning godkänns av Skolverket under förutsättning att specialidrottsförbundet står bakom beslutet. Antagningen sker genom ett särskilt urval.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!