Skolledning

Skolledningen består av en utbildningschef som har helhetsansvaret för Söderslättsgymnasiet, gymnasium, rektorer som var och en ansvarar för olika utbildningar, biträdande rektorer samt en enhetschef.

Utbildningschefen ansvarar för samtliga rektorer, elevhälsan samt enhetschefen som leder syv- och antagningsenheten.

Verksamheten är uppdelad i olika rektorsområden.

Rektorsområde enhet Bastionen

Rektor är verksam på enhet Bastionen och ansvarar för naturvetenskapsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, estetiska programmet, teknikcollege samt gymnasiesärskolan. Respektive program har ett arbetslag.

Rektorsområde enhet S:t Nicolai

Rektor är verksam på enhet S:t Nicolai och ansvarar för barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, handel- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet (frisör) och samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgscollege samt introduktionsprogrammen. Respektive program har ett arbetslag.

Syv- och antagningsenheten

Leds av enhetschef som ansvarar för gymnasieantagningen och Trelleborgs kommuns studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?