Skolledning

Skolledningen består av en verksamhetschef som har helhetsansvaret för Söderslättsgymnasiet, gymnasium och vuxenutbildning, fem rektorer som var och en ansvarar för olika utbildningar, en biträdande rektor samt en enhetschef.

Verksamhetschefen ansvarar för samtliga rektorer, elevhälsan samt enhetschefen som leder syv- och antagningsenheten.

Verksamheten är uppdelad i fyra rektorsområden.

Rektorsområde 1

Rektor är verksam på enhet Bastionen och ansvarar för naturvetenskapsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, estetiska programmet samt gymnasiesärskolan. Respektive program har en programutvecklare och ett arbetslag och gymnasiesärskolan har en sektorsutvecklare och arbetslag.

Rektorsområde 2

Område två har en rektor och en biträdande rektor som ansvarar för vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), teknikcollege och vård- och omsorgscollege. Rektor är verksam på båda enheterna. På vuxenutbildningen finns arbetslag och på teknikcollege och vård- och omsorgscollege finns programutvecklare och arbetslag.

Rektorsområde 3

Rektor är verksam på enhet S:t Nicolai och ansvarar för barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, handel- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet (frisör) och samhällsvetenskapsprogrammet. Respektive program har en programutvecklare och ett arbetslag.

Rektorsområde 4

Rektor är verksam på enhet S:t Nicolai och ansvarar för introduktionsprogrammen, resurscentrum, studietorgen. På introduktionsprogrammen och resurscentrum finns programutvecklare respektive sektorsutvecklare och arbetslag och på SFI finns en samordnare och arbetslag.

Syv- och antagningsenheten

Leds av enhetschef som ansvarar för gymnasieantagningen och Trelleborgs kommuns studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?