Vad säger skollagen?

5§ Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (5 kap. 5 § Skollagen)

Gemensamma ordningsregler för Söderslättsgymnasiet

Nedan angivna regler kan aldrig bli så kompletta att de täcker in varje tänkbar situation som kan uppstå på skolan. Hänsyn, sunt förnuft och god umgängesetikett ska vara vägledande i det dagliga skolarbetet.

På Söderslättsgymnasiet ska alla elever och all personal känna sig säkra och trygga. På Söderslättsgymnasiet ska vi ha en studiemiljö som är bra för inlärning och som gör att du som elev klarar av att nå dina mål.

Följande och gällande ordningsregler på Söderslättsgymnasiet är framtagna tillsammans med företrädare för personal och elever. Ordningsreglerna är framarbetade och gäller på rektorsområde 1-4. Dessa ordningsregler kompletteras vid behov av programspecifika ordningsregler som då ses som tillägg till nedanstående regler.

 • På Söderslättsgymnasiet visar vi varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet.
 • På Söderslättsgymnasiet använder vi ett språk som är vårdat och som inte kränker någon annan.
 • På Söderslättsgymnasiet respekterar vi allas rätt till arbetsro.
 • På Söderslättsgymnasiet kommer vi i tid till lektionerna och avtalade möten.
 • På Söderslättsgymnasiet fuskar vi inte. Kursmomentet som omfattas av fusk bedöms som ogiltigt. Rektor beslutar, i samråd med lärare, om eleven ska få möjlighet att göra om kursmomentet.
 • På Söderslättsgymnasiet ser vi allvarligt på alla former av fusk och rektor kan besluta om följande konsekvenser:
  - Muntlig varning
  - Skriftlig varning
  - Avstängning
 • På Söderslättsgymnasiet har vi mobiltelefoner inställda på ljudlös under lektionstid.
 • På Söderslättsgymnasiet ställer vi i ordning i klassrummen efter lektionen.
 • På Söderslättsgymnasiet hjälps vi åt att hålla rent och snyggt.
 • På Söderslättsgymnasiet ska du med ditt ID-kort kunna visa att du är elev på skolan.
 • På Söderslättsgymnasiet undviker vi starka parfymer och allergiframkallande livsmedel, till exempel jordnötter, med hänsyn till personer med allergiska besvär.
 • På Söderslättsgymnasiet följer vi Tobakslagen (1993:581). Det innebär att det är förbjudet att röka på skolans område.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?