Gymnasiets effektmål

Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet.

Gymnasiets effektmål är kopplat till Trelleborgs kommuns strategiska inriktningsmål Arbete.

Styrkedjan i Trelleborgs kommun bygger på att inriktningsmålen bryts ner till effektmål med nyckeltal och förbättringsområden. En av insatserna som ska genomföras för att effektmålet ska uppnås är att starta upp ett projekt tillsammans med Malmö Högskola för att stärka det formativa förhållningssättet hos pedagogerna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?