Likabehandling

Varje skola i Sverige ska årligen upprätta en plan mot diskriminering (enligt Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen).

Vi på Söderslättsgymnasiet har valt att kombinera dessa i en gemensam likabehandlingsplan för varje rektorsområde. Likabehandlingsplanerna uppdateras varje år med utgångspunkt från den kartläggning om trygghet och trivsel som årligen genomförs på varje rektorsområde. Nedan finner ni aktuella likabehandlingsplaner för 2015.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?