Byta skola eller program

Här är information för dig som vill byta skola inför år 2 eller 3.

Samverkansavtalet om fritt sök gäller inte för dig som vill byta skola i år 2 eller 3. Vill du byta skola ska du:
Skicka en ansökan till ditt antagningskansli och vänta på besked (ett så kallat yttrande). Om du bor i samma kommun som den skola du önskar byta till behövs inte yttrande från hemkommunen, då räcker det med att du kontaktar rektor eller studie- och yrkesvägledaren på den skola där du önskar gå.

Byte kan eventuellt ordnas om det finns plats på programmet och det är möjligt att samordna kursplanerna på din gamla och nya skola. Innan du skrivs in på din nya skola ska du även visa upp en underskriven avgångsblankett från din gamla skola. Du kan inte vara inskriven på två skolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?