Blivande elev

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner.

Betyg, meritvärde och hur många som söker till respektive utbildningar kan avgöra om kommer in på ditt förstahandsval.

På dessa sidor finns information om hur du ska gå tillväga för att ansöka till gymnasiet och gymnasiesärskolan, viktiga datum och behörighetskrav, Söderslättsgymnasiets programutbud och vad som gäller kring studiemedel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?