Juli

  • Upprop inför läsåret 2019/2020

    Onsdagen den 21 augusti startar läsåret 2019/2020 på Söderslättsgymnasiet. Uppropstiderna för årskurs 1 är följande: