Fritt val av förskola och skola

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar. Sedan 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att elever i förskoleklass har skolplikt.

När får jag besked om skolplacering?

Nu är skolvalet till förskoleklass höstterminen 2020 stängt och vi har påbörjat arbetet med skolplaceringarna. I mitten av mars beräknas vi vara klara och då kommer du att få besked om vilken skola ditt barn fått plats på.

Du kan se beslutet i vår webbtjänst, IST. Har du angett din e-postadress i e-tjänsten får du även beslutet via e-post, i annat fall skickas det via brev.

Förskola

I förskolan gäller vissa förturskategorier. Plats garanteras inom fyra månader. Mer information om Trelleborgs kommunala och fristående förskolor och ansökningsförfarandet finns under Förskolor och Ansök eller säg upp plats.

Grundskola och förskoleklass

Kommunen är indelad i olika upptagningsområden. Eftersom antalet barn varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden ändras från ett läsår till ett annat. Inför varje nytt läsår beslutas var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå.

Karta över skolornas upptagningsområden i Trelleborgs kommun

Om ni väljer en annan skola än skolan i upptagningsområdet som förstahandsval kan det påverka rätten till skolskjuts. Enligt skollagen ska hemkommunen anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, eller en kommunal skola i annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Mer information om skolskjuts hittar du under Skolskjuts.

Behöver du hjälp med val till förskoleklass?

Om du saknar svenskt personnummer, e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta administrationen på den skola i vars upptagningsområde barnet är folkbokfört för att få hjälp med din ansökan. Det går även bra att kontakta : för att få hjälp med skolvalet.

Val av grundskola i Trelleborgs kommun

Om du vill ansöka till skolplats i Trelleborgs kommun eller om du redan har en skolplacering i kommunen men önskar byta skola, gör du det via "Självbetjäning Grundskola och förskoleklass" i högerkolumnen. Om du behöver hjälp med din ansökan eller inte kan ansöka digitalt vänligen kontakta : .

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande enheten som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar plats vid.

Mottagande skola fyller i blanketterna Samverkansavtalet Skåne eller Överenskommelse om interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet och ansökan om ersättning till fristående enhet som finns under Självbetjäning. Ifyllda blanketter skickas till hemkommunen. För mer information se IKE/Fristående enhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!