Fritt val av förskola och skola

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar. Nytt för i år är lagändringen om obligatorisk förskoleklass som trädde i kraft den 1 januari 2018 (men börjar tillämpas först höstterminen 2018) och innebär att en elev i förskoleklassen har skolplikt.

Information om val till förskoleklass HT-19 håller på att uppdateras och kommer finnas tillgänglig i god tid innan skolvalet. Vi kommer även skicka ut information direkt till er som berörs av skolvalet när det är dags att göra ett val. Ni kan inte ansöka om plats innan skolvalet ��ppnar.

Förskola

I förskolan gäller vissa förturskategorier. Plats garanteras inom fyra månader. Mer information om Trelleborgs kommunala och fristående förskolor och ansökningsförfarandet finns under Förskolor och Ansök eller säg upp plats.

Grundskola och förskoleklass

Kommunen är indelad i upptagningsområden.

Eftersom antalet barn varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden ändras från ett läsår till ett annat. Inför varje nytt läsår beslutas var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå.

Barnets rätt till skolskjuts kan komma att påverkas vid val av annan skola. Enligt skollagen ska hemkommunen anordna skolskjuts för de elever som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom kommunen, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Mer information om skolskjuts hittar ni på kommunens hemsida.

Behöver du hjälp med val till förskoleklass?

Om du saknar svenskt personnummer, har skyddade personuppgifter eller av annan anledning behöver hjälp eller stöd med din ansökan kan du kontakta administrationen på den skola i vars upptagningsområde barnet är folkbokfört i för att få hjälp med din ansökan. I Trelleborg kan vårdnadshavare fritt välja skola.

Val av grundskola i Trelleborgs kommun

Om du vill ansöka till skolplats i Trelleborgs kommun eller om du redan har en skolplacering i kommunen men önskar byta skola, gör du det via "Självbetjäning Grundskola och förskoleklass" i högerkolumnen. Om du behöver hjälp med din ansökan eller inte kan ansöka digitalt vänligen kontakta : .

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande enheten som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar plats vid.

Mottagande skola fyller i blanketterna Samverkansavtalet Skåne eller Överenskommelse om interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet och ansökan om ersättning till fristående enhet som finns under Självbetjäning. Ifyllda blanketter skickas till hemkommunen. För mer information se IKE/Fristående enhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?