Viktig information om skolskjuts vid skolstarten hösten 2019

Läsåret 2019/2020 startar onsdagen den 21 augusti. Vi arbetar med handläggningen av alla skolskjutsansökningar; allt från att fatta och distribuera beslut till att alla ska få ut tider för till exempel upphämtning av skoltaxi.

23 augusti 2019: Nu har de flesta taxiturer kommit igång. Turlistor för taxi kommer att skickas ut löpande till vårdnadshavare under vecka 35.
Vid eventuella frågor kontakta skolskjutsverksamheten på .

Elever som ansökt om skolskjuts och som bor där en skolbuss passerar kan åka med denna till och med fredagen den 30 augusti 2019 även om man ännu inte fått något beslut.

Se turlistor för skolbussar här.

Skolskjuts med linjetrafik

Elever som har skolskjuts med linjetrafik får följa med buss till och från skolan under terminens fem första dagar utan att visa kort.

Skånetrafikens skolbiljett (kort) hämtas på skolan vid terminsstart.

Skolskjuts med skoltaxi

Observera att skolskjutsen kan komma att ske på annat sätt än med skoltaxi efter att nytt beslut har tagits.

Elever som inte tidigare haft skolskjuts med skoltaxi men fått beslut om detta i år och inte fått några tider, kan räkna med att skoltaxin hämtar cirka 45 minuter före skolstart. Efterhand som besluten och tiderna är klara kommer de att skickas ut löpande.

Har du frågor kring ovanstående information, kontakta skolskjutsverksamheten på

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!