Växelvis boende

Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs digitalt i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?