Vi har valt en fristående skola i annan kommun. Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Nej, skolskjuts beviljas aldrig till en fristående skola i en annan kommun. Eleven är därför inte berättigad skolskjuts. Eleven är heller inte berättigad till skoltransport enligt det lokala beslutet om skoltransport.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?