Vi har valt en annan kommunal skola i Trelleborg. Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Eleven har rätt till skolskjuts enligt skollagen om kommunens bedömning visar att kostnaden för skolskjutsen till den självvalda skolan inte blir dyrare än vad skolskjuts till placeringsskolan skulle bli, en så kallad merkostnad.

I Trelleborgs kommun kan elever erbjudas skoltransport om man inte har rätt till skolskjuts för att det blir en merkostnad. Det betyder att de elever i årskurs F-9, som skulle fått avslag på sin ansökan om skolskjuts enligt skollagen, för att det skulle innebära en merkostad, kan erbjudas skolstransport till och från skolan, om avståndskravet på 2 kilometer (åk F-6) respektive 4 kilometer (åk 7-9) uppfylls. Skolan måste ligga inom Trelleborgs kommun.

Ansökan ska göras via e-tjänsten Ansök om skolskjuts.

Rätten till skolskjuts är starkare än det lokala erbjudandet om skoltransport, och elever som beviljas skoltransport får ett överklagbart avslag på ansökan om skolskjuts.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?