Vi har valt en annan kommunal/fristående skola i Trelleborg. Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Ansökan kan beviljas om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Kostnaden för skolskjuts vid val av annan skola jämförs med kostnaden för skolskjuts till anvisad skola. Ett exempel är elever som kan åka med samma busskort till den valda skolan som det busskort de hade blivit beviljade för resa till den anvisade skolan. Detta gäller till exempel elever från Smygehamn som väljer Kunskapsskolan eller annan skola i tätorten istället för Liljeborgsskolan 7-9 som de annars blir anvisade.

Kostnaden får inte bli en merkostnad för kommunen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?