Varför får min grannes barn skolskjuts men inte mitt trots att vi bor på samma adress?

Det kan finnas flera anledningar till detta, men den vanligaste anledningen till skillnaden är att reglerna för skolskjuts till självvald skola i Trelleborgs kommun ändrats och det finns elever som har beslut enligt de regler som gällde tidigare.
Andra anledningar kan vara:

  • Skillnad i ålder och därmed olika avståndskrav
  • Skillnad i ålder och därmed olika bedömning av trafikförhållanden längs vägen
  • Funktionsvariation som ger rätt till skolskjuts
  • Skolornas upptagningsområden kan ha ändrats
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?