Varför får min grannes barn skolskjuts men inte mitt trots att vi bor på samma adress?

Tidigare har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som väljer en annan grundskola, kommunal eller fristående, inom kommunen erbjudits skolskjuts enligt samma villkor som gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat.

Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 kommer elever som väljer en annan skola endast att erbjudas skolskjuts i den utsträckning de har rätt till sådan transport enligt tillämplig lagstiftning och praxis. Beslutet gäller från 1 april 2016. Dels prövas alla ansökningar individuellt. Bor man på gränsen till ett annat upptagningsområde kan det påverka rätten till skolskjuts.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?