Kan elever få skolskjuts till och från fritids?

Nej, det finns ingen rätt till skolskjuts till och från fritids.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?