Hur länge är platsen garanterad?

Plats på skolbuss beviljas för ett läsår i taget och i den ordning ansökningarna inkommer. Platsen är garanterad under läsåret om inte ny elev som har rätt till skolskjuts behöver platsen eller om skolbusslinjen förändras så att i ansökan angivna hållplatser och tider inte längre gäller.

Elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun har företräde till lediga platser. Det betyder vidare att elever som är folkbokförda i en annan kommun kan bli av med sin plats om det tillkommer nya elever, folkbokförda i Trelleborgs kommun, som gör anspråk på lediga platser. Principen "sist in, först ut" gäller inom respektive elevgrupp (folkbokförda i respektive utanför Trelleborgs kommun).

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?