Finns det möjlighet att åka med skolbussen som kör förbi vår väg?

Ansökan om resa med skolbuss måste göras. Erbjudandet gäller endast på befintliga skolbusslinjer. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss.

Se turlistor för respektive skolbuss.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?