Finns det möjlighet att åka med skolbussen som kör förbi vår väg även om jag inte har rätt till skolskjuts eller skoltransport?

Ja, elever som inte har rätt till skolskjuts kan åka med den skolbuss som finns för sträckan om det finns plats på bussen. Ansökan om resa med skolbuss i mån av plats måste göras.

Erbjudandet gäller endast på befintliga skolbusslinjer. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss.


Du ansöker om att resa med skolbuss i mån av plats i vår e-tjänst Ansökan om skolskjuts.

Se turlistor för respektive skolbuss.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?