Vårt barn uppfyller inte kravet för skolskjuts enligt avståndsreglerna men på grund av funktionsnedsättning behövs skolskjuts. Hur gör vi?

Ni gör en ansökan om skolskjuts i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts. Välj särskilda skäl som grund.

En elevs funktionsvariation ska styrkas genom intyg från läkare samt i förekommande fall utlåtande från sakkunnig på skolan (till exempel skolhälsovård, kurator, psykolog). Av intyget ska det framgå för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå och det bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än sex månader.

Det medicinska intyget skickas till: Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?