Vårt barn har skolskjuts och åker med linjetrafik. Vi tycker att det är bättre för barnet att åka med skoltaxi i stället för buss då det tar lång tid att komma till skolan och barnet måste byta buss. Hur gör vi för att byta till taxi?

Om ni har fått ett beslut om skolskjuts med linjetrafik så är det det färdsätt som kommunen ansett fungera utifrån elevens ålder, passande skolbuss/linjetrafik.

Om ert barn går på sin placeringsskola och har fått ett beslut med förvaltningsbesvär finns möjlighet att överklaga färdsättet. Överklagan måste göras inom 3 veckor från den dag ni mottog beslutet.

Restider och väntetider

Enligt Trelleborgs kommuns skolskjutsreglemente bör restiden inte vara längre än 60 minuter på morgonen och 60 minuter på eftermiddagen för elever i åk F-9.

Väntetiden på skolan bör inte vara längre än:

  • 30 minuter på morgonen för åk F-9
  • 30 minuter på eftermiddagen för åk F-3
  • 60 minuter på eftermiddagen för åk 4-9
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?