På grund av vår ekonomi och andra personliga skäl i familjen har vi ingen möjlighet att köra vårt barn till skolan längre. Har vi rätt till skolskjuts?

Bedömning om rätten till skolskjuts görs utifrån barnets behov av transport till och från skolan enligt skollagen om sådan behövs och inte utifrån föräldrars ekonomi, funktionsvariation eller andra personliga skäl. Hänsyn tas till färdvägens längd, elevens funktionsvariation, trafikförhållanden eller någon annan särskild omständighet som rör eleven.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?