Måste jag ansöka om skolskjuts för mitt barn inför varje nytt läsår även om vi har rätt till skolskjuts?

Ja, alla i åk F-9 måste ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår även om man uppfyller avståndskraven och går på rätt skola.

From läsåret 2020/2021 kommer vi att börja bevilja tillsvidarebeslut i större utsträckning.
Vissa beslut kommer dock fortfarande att vara tidsbegränsade och ny ansökan behöver göras inför varje läsår. Det gäller:

  • Beslut om skoltransport
  • Resa i mån av plats
  • Beslut om skolskjuts på grund av funktionsvariation
  • Skolskjuts vid växelvis boende
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?