Skolskjutsens utförande

Här hittar du information om skolskjutsens utförande.

Skolbuss

Trelleborgs skolbussar körs av kommunens nio skolbussförare, varav en är reservförare. Skolbussförarna ansvarar för varsin skolbusslinje.

Mer information om att resa med skolbuss samt turlistor för skolbussarna hittar du på sidan "Resa med skolbuss".

Linjetrafik (busskort)

Elever som har rätt till skolskjuts med linjetrafik får följa med buss till och från skolan under terminens fem första dagar utan att visa kort. Jojo Skola-kort hämtas på skolan vid terminsstart och ska kompletteras med foto.

Elev som tappat bort sitt busskort erhåller ett nytt kort men får själv stå för den kostnad som Skåentrafiken debiterar kommunen för ersättningskortet.

Taxi

Kommunen har avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi. Skolskjuts med taxi anordnas endast vid särskilda skäl eller om
kommunen inte kan erbjuda skolskjuts på annat sätt. De elever som beviljas skolskjuts med taxi får en turlista och information om taxi hemskickat. Mer om vad särskilda skäl innebär kan du läsa mer om på sidan "Rätt till skolskjuts".

Avbokningar av taxi

Avbokningar sker direkt till Vellingetaxi. Vårdnadshavare ska meddela Vellinge taxi i god tid (senast kl. 19.00 kvällen innan) om eleven inte har behov av transport med anledning av exempelvis sjukdom eller ledighet.

Telefon: 040-45 33 04

E-post:

Synpunkter och klagomål

Klagomål gällande taxi skickas till . Vi ber elever och vårdnadshavare att ha överseende med eventuella förseningar eller andra besvär under terminens första dagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?