Skolskjuts för läsåret 2019/2020

På denna sida hittar du viktig information om vad som gäller för ansökan om skolskjuts inför läsåret 2019/2020.

I vår information används ordet skolskjuts. Skolskjuts kan vara skolbuss, linjetrafik eller skoltaxi. I första hand beviljas skolbuss, i andra hand linjetrafik (från och med årskurs 4) och i sista hand skoltaxi.

Det är inte säkert att du får samma beslut läsåret 2019/2020 som du haft tidigare

Observera att beslutet för läsåret 2019/2020 kan bli ett annat än det beslut du fick läsåret 2018/2019. Du kan till exempel få skolskjuts på annat sätt eller beslut om att du inte har rätt till skolskjuts. Det kan till exempel bero på förändringar i skolbussarnas turer, att du har bytt skola eller adress eller att du blivit äldre och därför omfattas av andra regler gällande skolskjuts.

Skolskjuts för årskurs F-6

Alla elever i årskurs F-6 som önskar skolskjuts läsåret 2019/2020 behöver göra en ansökan. Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten.

För att få skolskjuts på grund av färdvägens längd krävs att elever i årskurs F-6 har 2 kilometer till skolan. Om du söker skolskjuts i form av skoltaxi för ditt barn på grund av särskilda skäl (exempelvis vid funktionsvariation) krävs ett medicinskt intyg som motiverar behovet av skoltaxi.

Det medicinska intyget skickas till: Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg.

Övriga intyg, tex intyg om kommande adress, skickas till:

Här ansöker du om skolskjuts.

Handläggningstiden under sommaren är längre än normalt. Vi strävar efter att alla som inkommit med ansökan senast den 14 juni ska få sitt beslut innan skolstarten i augusti.

Om du ska börja årskurs 4 och idag åker skoltaxi

Från och med årskurs 4 sker skolskjuts med linjetrafik i de fall det är möjligt och där skolbuss inte trafikerar. Du som har haft skolskjuts med skoltaxi kan därför nu istället få ett beslut om skolskjuts med linjetrafik.

Skolskjuts för årskurs 7-9

För att få skolskjuts på grund av färdvägens längd krävs att elever i årskurs 7-9 har 4 kilometer till skolan.

Elever behöver inte ansöka om skolskjuts om de är berättigade till skolskjuts enligt avståndskravet och ska börja på den av kommunen anvisade skolan (placeringsskolan). Detta gäller även vid växelvis boende om eleven går på placeringsskola utifrån folkbokföringsadressen.

Skolbusskort kommer från och med läsåret 2019/2020 att skickas hem till eleven direkt från Skånetrafiken.

Om det går en skolbuss mellan hemmet och skolan delas inget busskort till linjetrafik ut. Se turlistor för kommunens skolbussar.

Ansökan om skolskjuts måste göras om ...

  • skolskjuts önskas till en självvald skola (det vill säga en annan skola än placeringsskolan utifrån folkbokföringsadressen);
  • skolskjuts önskas från en annan adress än folkbokföringsadressen (till exempel korttidsboende);
  • du har behov av skoltaxi på grund av att det inte går någon linjetrafik eller skolbuss mellan hemmet på folkbokföringsadressen och skolan;
  • du har behov av skoltaxi på grund av att det inte går någon linjetrafik eller skolbuss mellan alternativ adress (till exempel vid växelvis boende) och skolan;
  • behovet av skolskjuts beror på något annat än färdvägens längd (till exempel trafikförhållanden eller särskilda skäl). Om du söker skolskjuts i form av skoltaxi för ditt barn, på grund av särskilda skäl (exempelvis vid funktionsvariation) krävs ett medicinskt intyg som motiverar behovet av skoltaxi.

Det medicinska intyget skickas till: Bildningsförvaltningen, Box 79, 23121 Trelleborg.

Övriga intyg, tex intyg om kommande adress, skickas till:

Här ansöker du om skolskjuts

Om du ska börja årskurs 7 och idag har skolskjuts på grund av färdvägens längd

Från och med årskurs 7 får man skolskjuts på grund av färdvägens längd om man har mer än 4 kilometer till sin skola (jämfört med 2 kilometer för yngre elever). Du som tidigare har haft rätt till skolskjuts på grund av färdvägens längd och har mindre än 4 kilometer till skolan kan därför få ett avslagsbeslut.

Här hittar du mer information om rätt skolskjuts i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!