Skolbuss, busskort eller skoltaxi

Skolskjuts kan utföras med skolbuss, linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort) eller med skoltaxi. På denna sida hittar du information om de olika färdsätten.

Det är kommunen som bestämmer på vilket sätt skolskjutsen ska ske. Därför kan man inte välja detta i ansökan. Vilket färdsätt det blir anges i beslutet om skolskjuts, som kommer i e-tjänsten där ansökan gjordes.

  • I första hand ges skolskjuts med skolbuss. Skolbussarna trafikerar i första hand skolvägen till skolor inom ett upptagningsområde men kör även till andra skolor.
  • Om inte skolbuss trafikerar sträckan till vald skola eller bara en av sträckorna, till exempel på morgonen, är nästa alternativ Skånetrafikens skolbiljett (busskort) om linjetrafik trafikerar med rimliga res- och väntetider och eleven går i årskurs 4 och uppåt. Är eleven yngre än årskurs 4 kan busskort ges efter godkännande av vårdnadshavare.
  • Skoltaxi kan även ges till elever som till exempel på grund av funktionsvariation inte kan resa med skolbuss eller linjetrafik. För detta krävs läkarintyg som inte får vara äldre än sex månader.

Mer information om de olika färdsätten

Skolbuss

Trelleborgs skolbussar körs av kommunens nio skolbussförare, varav en är reservförare. Skolbussförarna ansvarar för varsin skolbusslinje.
Skolbussarnas hållplatser och tider är planerade utifrån trafikförhållanden och utifrån skolornas inlämnade ramschema.

Linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort)

Skolbiljetten gäller dygnet runt måndag-fredag under hela läsåret.
Skolbiljetten är ett kort som ska behållas under hela skoltiden så länge man har rätt till skolskjuts. Om rätt till skolskjuts upphör, avregistreras kortet.

Tappar man bort sitt kort vänder man sig till skolans administratör. Nytt kort kostar 50 kronor som betalas till administratören.

Vid nytt läsår får eleverna åka med linjetrafiken under skolans fem första dagar utan kort.

Taxi

Kommunen har avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi. Information om taxi och turlista skickas via e-post till dem som beviljas skolskjuts med skoltaxi.

Avbokningar av taxi

Avbokningar vid till exempel sjukdom eller ledighet sker direkt till Vellingetaxi. Vårdnadshavare ska meddela Vellingetaxi i god tid (senast kl. 19.00 kvällen innan)

Telefon: 040-45 33 04

E-post:

Synpunkter och klagomål

Klagomål gällande taxi skickas till . Vi ber elever och vårdnadshavare att ha överseende med eventuella förseningar eller andra besvär under terminens första dagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?