Resa med skolbuss

I Trelleborgs kommun erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola transport med kommunens egna skolbussar i mån av plats.

Ansökan om resa med skolbuss i mån av plats inför nytt läsår kan göras från det att uppdaterade turlistor är publicerade på kommunens hemsida (cirka en vecka före läsårsstart). Beslut fattas tidigast i mitten av september. Erbjudandet gäller endast på befintliga skolbusslinjer. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss.

Plats på skolbuss beviljas för ett läsår i taget och i den ordning ansökningarna inkommer. Platsen är garanterad under läsåret om inte ny elev som har rätt till skolskjuts behöver platsen eller om skolbusslinjen förändras så att i ansökan angivna hållplatser och tider inte längre gäller.

Tidigare har erbjudandet om resa med kommunens skolbussar i mån av plats endast omfattat elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun. Efter beslut i bildningsnämnden den 2 mars 2016 omfattar erbjudandet numera även elever som är folkbokförda i en annan kommun. Dock har elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun företräde till lediga platser. Detta betyder att det i första hand är elever som är folkbokförda i en annan kommun som blir av med sin plats i den händelse det tillkommer en elev som har rätt till skolskjuts, eller om omständigheterna i övrigt förändras så att det inte längre finns ledig plats på skolbussen. Principen "sist in, först ut" gäller inom respektive elevgrupp (folkbokförda i respektive utanför Trelleborgs kommun).

Turlistor för skolbussar

Observera att turlistorna kan komma att ändras. Eventuella ändringar uppdateras omedelbart och annonseras på den här sidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?