Nytt beslut ger skoltransport till fler elever

Bildningsnämnden i Trelleborgs kommun har den 12 juni 2019 fattat beslut om att erbjuda skoltransport till alla elever som väljer en annan kommunal eller en fristående grundskola inom Trelleborgs kommun istället för den skola som Trelleborgs kommun annars skulle placerat dem i. Skoltransport innebär transport till och från skolan enligt samma kriterier och villkor som gäller för de elever som omfattas av rätten till skolskjuts enligt gällande lagstiftning och praxis.

Det nya beslutet om skoltransport innebär att de elever i årskurs F-9, som tidigare fått avslag på sin ansökan om skolskjuts enligt skollagen, på grund av att ett beviljande skulle innebära en merkostnad för kommunen, beviljas skolstransport till och från skolan, om avståndskravet på 2 kilometer (åk F-6) respektive 4 kilometer (åk 7-9) uppfylls. Ansökan ska göras.

Ansökan bedöms som tidigare men om kommunen, enligt bedömningen kommer fram till att det skulle utgöra en merkostnad för kommunen att bevilja skolskjuts (oftast linjetrafik eller taxi) till den självvalda skolan jämfört med placeringsskolan görs ett avslag enligt skollagen, men i samma beslut går kommunen sedan vidare i bedömningen och prövar i stället ansökan utifrån det lokala beslutet om skoltransport. Skoltransport kan beviljas antingen med skolbuss, busskort för linjetrafik eller taxi. Det kan också bli en kombination av taxi och skolbuss/busskort, exempelvis att eleven beviljas taxi till och från en lämplig hållplats för skolbuss/linjetrafik.

Det är inte skolskjuts enligt skollagen utan skoltransport enligt lokalt beslut som beviljas. Beslutet om avslag enligt skollagen kan överklagas och en överklagandehänvisning bifogas beslutet även om eleven blir beviljad skoltransport enligt det lokala beslutet.

De elever som går på sin placeringsskola och uppfyller avståndskraven på 2 kilometer respektive 4 kilometer berörs inte av det nya lokala beslutet om skoltransport. De har som tidigare rätt till skolskjuts enligt skollagen. Ansökan ska göras.

För mer information, vänligen kontakta bildningsförvaltningen på .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?