Ansökan om skolskjuts

För att kunna bedöma om en elev har rätt till skolskjuts/skoltransport behöver bildningsförvaltningen ha in en ansökan från elevens vårdnadshavare.

Obs! Det går inte att ansöka om skolskjuts för läsåret 2020/2021 ännu. Ansökan öppnar under maj 2020.

Ansökan görs digitalt i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Handläggningstiden är cirka 30 dagar från att en komplett ansökan inkommit, men kan vara längre vid terminsbyten och nytt läsår.

För att ansöka i e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Saknar du e-legitimation och behöver hjälp med ansökan kan du vända dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst på 0410-73 30 00, eller via besök på Rådhuset, Algatan 13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?