Skolskjuts

Skolskjutstransporter sker med kommunens egna skolbussar, Skånetrafikens linjetrafik (busskort) och i särskilda fall med upphandlade taxitransporter. Handläggningstid av skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

Skolbuss
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skolbuss

Det är inte längre möjligt att skriva ut blanketter för att ansöka om skolskjuts. Ansökningar görs istället digitalt i e-tjänsten. https://eservice.trelleborg.se/ För att ansöka i e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation eller vill ha hjälp att ansöka om skolskjuts kan du vända dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst. Kontakta kundtjänst på 0410-733000, eller via besök på rådhuset, Algatan 13.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts finns under Självbetjäning Skolskjuts. Viktigt att tänka på är att ansökan inte anses komplett om inte alla uppgifter är ifyllda och kommer därför inte att kunna handläggas. Detsamma gäller vid frågan om hur ofta skolskjuts behöver utnyttjas. Ni behöver ange hur ofta skolskjuts behövs, vilka dagar det gäller, om det gäller morgon/eftermiddag samt om det är tur/retur.

Du som inte har ett tillsvidarebeslut om skolskjuts för ditt barn sedan tidigare måste nu ansöka om skolskjuts inför höstterminen 2018. Vi ber dig att ansöka om skolskjuts i god tid då handläggningstiden för skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?