Skolskjuts

Skolskjutstransporter sker med kommunens egna skolbussar, Skånetrafikens linjetrafik (busskort) och i särskilda fall med upphandlade taxitransporter. Handläggningstid av skolskjutsärenden är upp till 30 dagar.

Skolbuss
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skolbuss

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs digitalt i e-tjänsten "Ansökan om skolskjuts". För att ansöka i e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Saknar du e-legitimation och behöver hjälp med ansökan kan du vända dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst på 0410-73 30 00, kundtjanst@trelleborg.se eller via besök på Rådhuset, Algatan 13.

Viktigt att tänka på är att ansökan inte anses komplett om inte alla uppgifter är ifyllda och kommer därför inte att kunna handläggas. Detsamma gäller vid frågan om hur ofta skolskjuts behöver utnyttjas. Ni behöver ange hur ofta skolskjuts behövs, vilka dagar det gäller, om det gäller morgon/eftermiddag samt om det är tur/retur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?