Skolskjuts

Elever som bor och går i skolan i Trelleborgs kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts.

Skolbuss
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skolbuss

Elever i förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts om det behövs på grund av:

Detta gäller även de elever som bor växelvis, lika mycket hos båda föräldrarna. Läs mer om skolskjuts vid växelvis boende.

För att få skolskjuts måste en ansökan göras via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.
Obs! Det går inte att ansöka för läsåret 2020/2021 ännu. Ansökan öppnar under maj 2020.

Färdvägens längd

I Trelleborgs kommun behöver du ha detta avstånd mellan hemmet och skolan för att kunna beviljas skolskjuts för att vägen är för lång:

  • Åk F-6: 2 km
  • Åk 7-9: 4 km

Samma avstånd gäller mellan hemmet och lämplig hållplats för skolbuss eller linjetrafik.

Gymnasieelever kan inte få skolskjuts utan kan ha rätt till resebidrag för resor mellan hemmet och skolan. Läs mer om resebidrag för gymnasieelever.

Självvald skola

Om en elev väljer en annan skola än skolan i sitt upptagningsområde (placeringsskola) har eleven bara rätt till skolskjuts enligt skollagen om kommunens bedömning visar att skolskjutsen till den självvalda skolan inte blir dyrare för kommunen än vad skolskjuts till placeringsskolan skulle bli, det blir ingen så kallad merkostnad.

I Trelleborgs kommun kan elever, enligt ett lokalt politiskt beslut, ändå erbjudas skoltransport om man inte har rätt till skolskjuts för att det blir en merkostnad. Det betyder att de elever i årskurs F-9, som skulle fått avslag på sin ansökan om skolskjuts enligt skollagen, för att det skulle innebära en merkostnad, kan erbjudas skoltransport till och från skolan, om avståndskravet på 2 kilometer (åk F-6) respektive 4 kilometer (åk 7-9) uppfylls. Skolan måste ligga inom Trelleborgs kommun.

Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Rätten till skolskjuts är starkare än det lokala erbjudandet om skoltransport, och elever som beviljas skoltransport får ett överklagbart avslag på ansökan om skolskjuts. Elever som väljer en fristående skola i en annan kommun har aldrig rätt till skolskjuts eller skoltransport.

Läs mer om skolskjuts under Vanliga frågor och svar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?