Skolskjuts

Du som bor och går i skolan i Trelleborgs kommun och har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts.

Skolbuss
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skolbuss

8 maj 2020: Du kan nu ansöka om skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Viktig information om vad som gäller för ansökan och beslut för läsåret 2020/2021

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts om det behövs på grund av:

Detta gäller även de elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som går i skola i annan kommun kan under vissa förutsättningar få skolskjuts. Läs mer om detta under "Vanliga frågor och svar om skolskjuts".

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

För att få skolskjuts måste du göra en ansökan via e-tjänsten "Ansökan om skolsjuts".

Ansökan om skolskjuts

Elever som är folkbokförda i en annan kommun än Trelleborgs kommun, ska vända sig till sin hemkommun.

När kör skolskjutsarna?

Skolskjutsarna kör endast under skoldagar och inte vid lov eller skolans studiedagar. Elev som ska gå lovskola kan ha rätt till skolskjuts under lovet. Kontakta skolskjutshandläggare för mer information.

Färdvägens längd

I Trelleborgs kommun behöver du ha detta avstånd mellan hemmet och skolan för att kunna beviljas skolskjuts:

  • årskurs F-6: minst 2 km
  • årskurs 7-9: minst 4 km

Samma avstånd gäller mellan hemmet och lämplig hållplats för skolbuss eller linjetrafik.

Gymnasieelever kan inte få skolskjuts. men kan ha rätt till resebidrag för resor mellan hemmet och skolan.

Resebidrag för gymnasieelever

Skolskjuts till självvald skola

En elev kan i vissa fall beviljas skolskjuts till en annan skola än till skolan i sitt upptagningsområde, vilken kommunen kallar placeringsskolan. Det gäller i de fall då kommunens bedömning visar att skolskjutsen till den självvalda skolan inte blir dyrare än vad den skulle bli till placeringsskolan och det inte blir någon merkostnad för kommunen.

I Trelleborgs kommun finns ett lokalt politiskt beslut om skoltransport som beviljas i de fall bedömningen av ansökan visar att det blir en merkostnad med skolskjuts till den självvalda skolan.

Ansökan om skolskjuts till självvald skola

Skolskjuts och skoltransport

Skolskjuts regleras i skollagen och beviljas elever som har långt till skolan i upptagningsområdet eller till självvald skola i Trelleborgs kommun eller närliggande kommun, om kommunen bedömer att det inte blir dyrare än till skolan i upptagningsområdet.

Skolskjuts kan också beviljas till elev som har en funktionsnedsättning som gör att han/hon behöver skolskjuts även om han/hon inte har så långt till skolan.

Skoltransport är ett lokalt politiskt beslut i Trelleborgs kommun. Det innebär att elever vars skolskjuts till en självvald skola skulle bli dyrare än till skolan i upptagningsområdet ändå får transport till skolan om den ligger inom Trelleborgs kommun. Skoltransport regleras i kommunens skolskjutsreglemente.

Det är kommunen som bestämmer om en elev antingen beviljas skolskjuts eller skoltransport, efter att ha gjort bedömning och jämförelser enligt skollagen och kommunens skolskjutsreglemente.

Elever som beviljas skoltransport får i beslutet ett avslag på ansökan om skolskjuts enligt skollagen, men prövas på samma gång mot det lokala beslutet om skoltransport. I beslutet står också hur beslutet kan överklagas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?