Ansökan om behovsanpassad kost (specialkost) i förskola, skola och gymnasieskola

Ansökan om behovsanpassad kost av medicinska skäl i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, 22 augusti 2018 – 31 augusti 2019.

Vid ansökan om behovsanpassad kost av medicinska skäl fylls blankett i och skickas till Serviceförvaltningen med en kopia på intyg/journalanteckning från, i Sverige, leg. sjukvårdspersonal som tydligt styrker behov. Vid ansökan om behovsanpassad kost på grund av allergi, celiaki eller annan överkänslighet ska detta klart framgå på intyget. Intyg äldre än 24 månader vid ansökan accepteras inte (undantag vid diagnosen celiaki). Kontakta oss skriftligen om behov av anpassad kost inte kvarstår längre eller vid andra förändringar vad gäller kosten. Kontakta oss också skriftligen vid byte av förskola, skola, avdelning eller klass.

Blanketten hittar du här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?