Tal och språkteam

Tal- och språkteamet i Trelleborgs kommun består av fyra legitimerade logopeder och en specialpedagog med påbyggnadsutbildning tal- och språk. Vi arbetar på uppdrag av förskolorna/skolorna och deras förskolechefer/rektorer. Teamet gör kommunövergripande insatser och erbjuder stöd till barn och elever med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter i förskola/skola.

Tal- och språkteamet arbetar med att:

 • ge stöd till barn och elever i deras tal-, språk- och kommunikationsutveckling
 • ge råd om material och metoder
 • ge stöd och handledning till personal
 • kartlägga barn och elevers tal, språk och kommunikation
 • samverka med andra verksamheter vid behov, till exempel logopedmottagningen, BVC och barn- och ungdomshabiliteringen
 • erbjuda plats på kommunikationsavdelning (förskola) till barn med primär och generell språkstörning

När ansöker man om stöd från tal- och språkteamet?

Om man som pedagog upplever att ett barn eller en elev inte utvecklat uttal, språk eller kommunikation som förväntat för åldern ska man inte tveka att söka stöd. Det är viktigt att upptäcka språkliga svårigheter tidigt för att kunna ge rätt stöd. Vi tar emot ärenden gällande barn från förskoleåldern upp till och med årskurs 9. Följande punkter kan vara tecken på att barnet/eleven behöver hjälp:

 • Barnet/eleven söker inte kontakt med andra och kan ha svårt att vänta på sin tur.
 • Barnet/eleven har svårt att följa muntliga instruktioner.
 • Det kan behövas upprepade instruktioner och det blir ofta missförstånd.
 • Barnet/eleven tittar på hur de andra barnen/eleverna gör innan uppgifter påbörjas.
 • Barnet/eleven verkar inte lyssna på tilltal.
 • Barnet/eleven använder få ord och korta meningar för åldern.
 • Barnet/eleven har svårt att hitta ord eller benämner ord fel, till exempel säger penna till papper.
 • Man förstår inte vad barnet/eleven säger.
 • Barnet/eleven har en förenklad grammatik, till exempel utelämnar ord eller sätter orden i fel ordning.
 • Barnet/eleven har svårt att berätta om händelser med en röd tråd.
 • Barnet/eleven verkar generad över sitt tal.

Hur ansöker man om insatser från tal- och språkteamet?

Ansökan om insats från teamet görs i samråd med vårdnadshavare, förskolans/skolans specialpedagog och förskolechef/rektor. Ansökan görs på särskild blankett som förskolan/skolan tillhandahåller och kan göras oavsett om barnet har en logopedkontakt på lasarettets logopedmottagning eller inte.

Är du förälder och är orolig för ditt barns språkutveckling vänder du dig till Trelleborgs lasaretts logopedmottagning, telefon 0410-55210.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?