Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper

Trelleborgs kommun har fyra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper med olika inriktningar. Två av grupperna (en för åk 3-5 och en för åk 6-9) har inriktningen elever med autism.

De andra två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna (en för åk 3-6 och en för åk 5-9 åk. 7-9) utgår från elevernas intresseinriktningar där teori och praktik varvas med varandra. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och undervisning erbjuds i alla ämnen. I samråd med vårdnadshavarna finns ett samarbete med socialtjänsten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?