Särskilda behov

Det finns olika former av verksamhetsstöd för att kunna ge stöd till de elever som har särskilda behov. Det kan exempelvis vara handledning av psykolog, specialpedagog, talpedagog eller extra personalresurser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?