Nya regler för mobilanvändande under skoltid från och med läsåret 2019/2020

Information till vårdnadshavare med barn i Trelleborgs kommuns grundskolor:

Den 10 april beslutade Trelleborgs kommuns bildningsnämnd att införa förbud mot mobiltelefoner under skoltid i Trelleborgs grundskolor. Detta beslut börjar gälla vid skolstarten läsåret 2019/2020.

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare läser igenom de nya reglerna nedan och förmedlar dem vidare till era barn/ungdomar så att de vet vad som gäller när de börjar det nya läsåret:

Under skoltid råder mobilförbud för elever inom hela grundskolans område. Skoltid innebär elevens hela vistelsetid i skolan.

Om mobiltelefon tas med till skolan ska den under skoltid vara avstängd och förvaras utom synhåll. Skolan ansvarar inte för mobiltelefoner som tas med till skolan.

Om det föreligger synnerliga skäl kan elever vid enstaka tillfällen tillåtas att använda mobiltelefonen. Detta ska alltid godkännas av elevens mentor eller annan ansvarig personal.

Observera att mobilförbudet även gäller på fritids!

Om ni har frågor eller funderingar kring mobilförbudet kan ni kontakta rektor på respektive skola.

Vi hälsar alla elever varmt välkomna till ett nytt läsår med fokus på lärande.

Bildningsförvaltningen
Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?