Smygeskolan F-6

Smygeskolan ligger i den pittoreska byn Smygehamn strax öster om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde.

Smygeskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Smygeskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. På skolan går det ungefär 220 elever. Skolan arbetar aktivt med att utveckla varje elev efter dennes behov och förmåga.

Vi tror att digitala verktyg är viktiga verktyg i en framgångsrik undervisning. Alla årskurser har således god tillgång till datorer och alla klassrum är utrustade med Smartboards (interaktiva skrivtavlor). Ipads används också i undervisningen.

I Förskoleklass och årskurs 1 arbetar pedagoger och elever med läsinlärning genom skrivande, ASL "Att Skriva sig till Läsning". I detta arbete används datorer och ipads dagligen.

Vi tror på god kommunikation mellan skola och hem och informerar regelbundet våra elever och deras vårdnadshavare kring det som händer i skolan. Information till hemmen går ut via Unikum, en digital plattform där vårdnadshavarna också kan ta del utav sina barns individuella utvecklingsplaner, IUP.

Alla elever på skolan har en mentor, skolan anordnar läxhjälp för de elever som så önskar. Alla klasser på skolan har regelbundna klassråd, skolan har också ett elevråd med representanter ifrån samtliga klasser.

I samband med en del raster anordnas organiserade rastaktiviteter. På skolan finns också verksamma kamratstödjare. Kamratstödjarna är utsedda utav eleverna på skolan, de har fått sitt uppdrag utifrån att andra elever känner ett stort förtroende för dem.

Sedan våren 2011 innehar skolan Grön Flagg.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Smygeskolan ligger i Smygehamn och är belägen mitt i byn med gångavstånd till Smygehuk - Sveriges sydligaste udde med småbåtshamn, hav, strand och slätt. Skolan har egen idrottshall, slöjdsalar och ett skolbibliotek.

Fritidshem

Ett aktivt och uppskattat fritidshem är integrerat i skolan. Fritidshemmet består utav två avdelningar, en för yngre barn (förskoleklass och årskurs 1) och en för äldre barn (årskurs 2-5). Fritidspedagogerna är aktiva i skolsamverkan.

Föräldrasamverkan

På Smygeskolan använder vi Unikum för att informera kring vad som händer i klasserna. Varje klass har sin egen blogg.

Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång/läsår och utvecklingssamtal en gång/termin. En gång/termin välkomnas alla vårdnadshavare på skolan till Forum för samråd. I forumet diskuteras olika verksamhetsfrågor och skolan tar emot synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas.

Skolan samarbetar dessutom med Smygeskolans föräldraförening, som är en i förhållande till skolan fristående förening.

Välkommen att besöka oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!