Skegrie skola F-6

Skegrie skola - en skola att växa i. Skegrie skola vill att våra barn ska vara rustade för livet. Vi arbetar för att alla barn ska nå kunskapsmålen och att de ska utveckla sin sociala kompetens.

Skegrie skola
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skegrie skola

Om vår skola och vårt arbetssätt

Skolan är sedan höstterminen 2017 en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel. Skolans elever i årskurs 4-6 använder chromebooks i undervisningen och varje elev har en egen enhet. Skolan arbetar aktivt med socialt samspel och har varje skoldag organiserad rastverksamhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Skegrie skola är belägen i Trelleborgs kommuns västra delar och ligger i ett vackert område med slätten som närmsta granne. Vi har fin utemiljö och omgivningar som vi gärna använder under elevens skoldag. På skolan finns idrottshall och slöjdsalar.

Fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

Skegrie skolas fritidshem består av tre avdelningar:

  • Regnbågen för elever i förskoleklass
  • Äpplegården för elever i förskoleklass-åk 2
  • Körsbärsgården för elever i årskurs 3-5

Föräldrasamverkan

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen och fritidshemmet håller drop-in i olika former då föräldrar på skolan ges möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor.

På Skegrie skola finns en föräldraförening som utgör samråd med skolan och som anordnar aktiviteter för skolans elever och föräldrar, till exempel disco och sommarfest.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!