Serresjöskolan F-6

Serresjöskolan är en nybyggd skola från 2007, som ligger cirka 7 kilometer öster om Trelleborg. Skolan är ligger i ett nybyggt bostadsområde i ständig utveckling med närhet till havet, stranden, ängen och den sydskånska slätten.

Serresjöskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Serresjöskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

På Serresjöskolan går cirka 385 elever vilket innebär att det finns 50-60 elever i varje årskurs som under sin skoldag är grupperade i mindre grupper. I varje årskurs arbetar fler pedagoger med olika behörighet och kompetens.

Alla elever har en kontaktlärare som är den som man som vårdnadshavare vänder sig till.

Skolan har en läxpolicy och vi erbjuder läxhjälp i anslutning till skoldagens slut.

Skolan arbetar aktivt med digitala lärverktyg och personliga elevdatorer i årskurs 4-6.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Skolan ligger i Gislövs läge, nära till hav och strand. Vi har egna specialsalar för idrott och slöjd. På skolan finns en folkbiblioteksfilial som skolans elever har tillgång till under skoldagen.

Fritidshem

Fritids är indelat i följande avdelningar F, 1, 2 samt 3-5. På fritids arbetar fritidspedagoger, socialpedagog samt barnskötare. Grupperna samarbetar över avdelningarna.

Föräldrasamverkan

Vi ser samverkan med vårdnadshavare som viktigt och bjuder in till olika former av samråd. Varje termin erbjuds du som vårdnadshavare utvecklingssamtal. Samtalen hålls under två dagar där du kan boka tid via länk. Vi har också andra former av samråd som anpassas efter vad vi har behov av att samråda kring. "Open space" och chatta med en rektor är exempel på sådana forum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!