Ljunggrenska skolan F-3

Ljunggrenska skolan är en F-3 skola med elever från både landsbygd och stad.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Ljunggrenska skolområdet består av Ljunggrenska skolan F-3 samt Liljeborgsskolan 4-6. På Ljunggrenska skolan går det cirka 300 elever varav cirka 250 elever är inskrivna på fritidshemmet. Allt vi gör utgår från våra tre ledord trygghet, arbetsglädje och vi-känsla. Skolan är treparallellig med undantag av förskoleklassen som består av fyra klasser. Skolans pedagoger arbetar i arbetslag runt en elevgrupp. De horisontella arbetslagen har olika ingångar och klasserna i arbetslaget ligger i närheten av varandra. Vi ser att en bra rast genererar i en bra lektion med fokuserade elever och därför erbjuder vi planerade och strukturerade rastaktiviteter tillsammans med våra fritidspedagoger.

Skolan satsar stort på matematik, svenska och IKT vilket märks på våra elevers resultat. Skolan har väl utarbetade klassråd, fritidsråd, elevråd och matråd för att skapa demokrati och inflytande.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Ljunggrenska skolan är en attraktiv skola i centrum med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall. Våra klassrum är stora och ljusa med tillgång till smartboard. Vi har en stor fotbollsplan och flera lekplatser runt skolan. Slöjd och idrottssalar finns på Liljeborgsskolan som ligger 200 meter söder om Ljunggrenska skolan.

Fritidshem

Fritidsavdelningarna i förskoleklass - årskurs 3 är åldershomogena och består av fem avdelningar. Den sjätte avdelningen "Liljan" består av fritidshemselever i årskurs 4-6. Fritidshemmet arbetar utifrån en progressionstrappa med olika arbetsområden som genomförs i respektive åldrar för att kunna garantera en högkvalitativ och likvärdig utbildning till och med årskurs 6.

Föräldrasamverkan

Våra föräldrar har tillgång till UNIKUM, ett pedagogiskt digitalt lärverktyg, ett proffsigt samarbete kring sitt barns pedagogiska utveckling. Pedagogerna använder även UNIKUM för att ge kontinuerlig information till hemmet.

Skolan har ett engagerat, aktivt föräldraråd som träffas ett par gånger per termin tillsammans med skolans ledning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?