Ljunggrenska skolan F-3

Ljunggrenska skolan – ”Vi är alla olika och unika, alla ska lyckas”

Ljunggrenska skolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Ljunggrenska skolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Ljunggrenska skolan är en F-3 skola där det går ca 350 elever varav ca 270 elever är inskrivna på fritidshemmet. Skolan arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, praktisk matematik, inkludering och värdegrundsfrågor. Varje årskurs arbetar i arbetslag för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. För oss är det viktigt med elevernas lärande hela dagen, både på skoltid och på fritidstid, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt.

Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade pedagoger som arbetar för att skapa goda relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Skolan arbetar aktivt med socialt samspel och har organiserad rastverksamhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan via Unikum.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Ljunggrenska skolan är en attraktiv skola i centrum med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall. Våra klassrum är stora och ljusa med tillgång till smartboard. Vi har en stor fotbollsplan och flera lekplatser runt skolan. Slöjd och idrottssalar finns på Liljeborgsskolan som ligger 200 meter söder om Ljunggrenska skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

Ljunggrenska skolas fritidshem består av sex avdelningar:

  • Violen F-1
  • Blåsippan F-1
  • Rosen F-1
  • Tusenskönan 2-3
  • Ljungen 2-3
  • Tulpanen 2-3

Föräldrasamverkan

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen där pedagoger från alla verksamheter finns representerade och där föräldrar har möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor.

Skolan har ett aktivt föräldraråd som träffas ett par gånger per termin tillsammans med skolans ledning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!