Liljeborgsskolan 7-9

Nyfikenhet och viljan att ständigt utvecklas är i fokus för oss på Liljeborgsskolan 7-9.

Liljeborgsskolan
Foto: Johanna Wahlberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Liljeborgsskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Forskning och beprövad erfarenhet ska synas i arbetet. Samtliga lärare på skolan ska under läsåret 2016-2017 ta del av den statliga satsningen Läslyftet, där den senaste forskningen kring läsutveckling kommer att aktualiseras, både praktiskt och teoretiskt. Skolan har kommit långt i sitt arbete med digitala verktyg. Vi använder Gafe (Google Apps for Education) – en digital webbplats anpassad för undervisning. Det underlättar och tydliggör vårt dagliga arbete. Samtliga elever har en egen Chromebook.

Arbetsro, undervisningskvalitet och inflytande är centrala fokusområden. Utvecklingen sker i elevråd, klassråd och i det ständigt pågående mötet. Nya insikter möter oss dagligen och konstruktiv feedback för oss framåt. På Liljeborg vågar vi prova nya vägar.

Bredden, kompetensen och erfarenheten är styrkan på Liljeborg. Skolans uppskattade pedagogiska resursteam har bred och djup kompetens för att möta elever som är i behov av extra stöd. Kollegiet på skolan är väl sammansvetsat och eleven är alltid i fokus. De enskilda lärarna inspirerar, motiverar och engagerar. Vi vill ge eleverna kunskap och förmåga till ett aktivt val inför framtiden. Skolan arbetar medvetet för att förbereda eleverna inför ett arbetsliv. Vi ställer oss alltid frågorna: Vad kan vi göra mer? Vad har vi inte provat än?

Lokaler, utemiljö och omgivning

Liljeborgsskolan är en attraktiv skola i centrum med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall. Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards och vi har även ett skolbibliotek. På rasterna har eleverna bland annat tillgång till vårt elevcafé och en stor fotbollsplan/multiplan.

Föräldrasamverkan

Varje läsår startar med en föräldrakväll där vårdnadshavare för elever i årskurs 7 får träffa skolans personal och klassmentorerna. Klassmentorerna har insikt, kunskap och föräldrakontakt när det gäller den enskilde eleven. Alla som har barn på Liljeborgsskolan har tillgång till Unikum. Unikum använder vi för att löpande informera elever, vårdnadshavare och kolleger om elevers kunskapsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?