Liljeborgsskolan 4-9

Liljeborgsskolan vill vara en skola för var och en. Alla är olika och har olika behov och förutsättningar. Därför vill vi erbjuda både bredd och spets i vår utbildning.

Liljeborgsskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Liljeborgsskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Nyfikenheten och viljan att ständigt utvecklas är i fokus för oss på Liljeborgskolan. Allt vi gör utgår från våra tre ledord trygghet, arbetsglädje och vi-känsla. Bredden, kompetensen och erfarenheten är styrkan på Liljeborg. Nya insikter möter oss dagligen och konstruktiv feedback för oss framåt. På Liljeborg vågar vi prova nya vägar. Vi ställer oss alltid frågorna: Vad kan vi göra mer? Vad har vi inte provat?

På Liljeborgsskolan går det cirka 200 elever i årskurserna 4-6; i årskurserna 7-9 går det cirka 500 elever. I årskurserna 4-6 är skolan treparallellig och pedagogerna arbetar i horisontella arbetslag runt en elevgrupp. Skolans uppskattade pedagogiska resursteam för årskurserna 7-9 har bred och djup kompetens för att möta elever som är i behov av extra stöd.

Kollegiet på skolan är väl sammansvetsat och eleven är alltid i fokus. De enskilda lärarna inspirerar, motiverar och engagerar. Vi vill ge eleverna kunskap och förmåga till ett aktivt val inför framtiden. Skolan arbetar därför medvetet för att förbereda eleverna inför ett arbetsliv.

På Liljeborg satsar vi stort på matematik, svenska och IKT och skolan har kommit långt i sitt arbete med digitala verktyg. Exempelvis har varje elev en egen dator.

Arbetsro, undervisningskvalitet och inflytande är centrala fokusområden. Vi har väl utarbetade klassråd, elevråd och matråd för att skapa demokrati och inflytande.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Liljeborgsskolan är en attraktiv skola i centrum med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall. Våra klassrum är stora och ljusa med tillgång till smartboards. På rasterna har eleverna bland annat tillgång till en stor fotbollsplan, pingisbord och basketplan.

Fritidshem

Liljeborgsskolan har ett eget fritidshem för årskurs 4-6. Fritidshemmet arbetar utifrån en progressionstrappa med olika arbetsområden som genomförs i respektive åldrar för att kunna garantera en högkvalitativ och likvärdig utbildning till och med årskurs 6.

Föräldrasamverkan

Alla vårdnadshavare har tillgång till Unikum, ett pedagogiskt digitalt lärverktyg. Pedagogerna använder Unikum för att löpande informera vårdnadshavarna om elevernas kunskapsutveckling och för övrig information från skolan.

Varje läsår startar med en föräldrakväll där vårdnadshavare för elever i årskurs 4 och årskurs 7 får träffa skolans klassmentorer och övrig personal. Klassmentorerna har insikt, kunskap och kontakt med vårdnadshavarna när det gäller den enskilde eleven.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!