Liljeborgsskolan 4-6

Liljeborgsskolan vill vara en skola för var och en. Alla är olika och har olika behov och förutsättningar. På en skola med eleven i fokus är det en utmaning att nå fram till alla. Vi försöker erbjuda både bredd och spets i vår utbildning.

Liljeborgsskolan 4-6
Foto: Johanna Wahlberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Liljeborgsskolan 4-6

Om vår skola och vårt arbetssätt

Ljunggrenska skolområdet består av Ljunggrenska skolan F-3 samt Liljeborgsskolan 4-6. På Liljeborgsskolan 4-6 går det cirka 180 elever. Allt vi gör utgår från våra tre ledord trygghet, arbetsglädje och vi-känsla. Skolan är treparallellig och pedagogerna arbetar i horisontella arbetslag runt en elevgrupp. Skolan satsar stort på matematik, svenska och IKT. Skolan har väl utarbetade klassråd, elevråd och matråd för att skapa demokrati och inflytande.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Liljeborgsskolan är en attraktiv skola i centrum med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall. Våra klassrum är stora och ljusa med tillgång till smartboards. På rasterna har eleverna bland annat tillgång till en stor fotbollsplan, pingisbord och basketplan.

Fritidshem

Eleverna har sitt fritidshem på Ljunggrenska skolan. Årskurs 4-6 har en egen avdelning som heter Liljan.

Fritidshemmet arbetar utifrån en progressionstrappa med olika arbetsområden som genomförs i respektive åldrar för att kunna garantera en högkvalitativ och likvärdig utbildning till och med årskurs 6.

Föräldrasamverkan

Våra föräldrar har tillgång till UNIKUM, ett pedagogiskt digitalt lärverktyg, ett proffsigt samarbete kring sitt barns pedagogiska utveckling. Pedagogerna använder även UNIKUM för att ge kontinuerlig information till hemmet.

Skolan har ett engagerat, aktivt föräldraråd som träffas ett par gånger per termin tillsammans med skolans ledning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?