Klagstorps skola F-6

Den lilla skolan med den stora glädjen att lära in - och ut!

Klagstorps skola
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Klagstorps skola

Om vår skola och vårt arbetssätt

På skolan går det ungefär 130 elever. Skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Efter årskurs 6 går eleverna till högstadieskolan, Väståkra, i Anderslöv. Skolan arbetar sedan flera år med Grön Flagg och har ett medvetet tänk kring vår miljö och vikten av daglig rörelse.

Skolan arbetar aktivt med att utveckla varje elev efter dennes behov och förmåga. På skolan finns det smartboards (interaktiva skrivtavlor) i samtliga klassrum från förskoleklass till årskurs 6, trådlöst nätverk och god tillgång till bärbara datorer.

Vi tror på god kommunikation mellan skola och hem och informerar regelbundet våra elever och deras vårdnadshavare kring det som händer i skolan. Information till hemmen går ut via Unikum, en digital plattform där vårdnadshavarna också kan ta del utav sina barns individuella utvecklingsplaner, IUP.

Alla elever på skolan har en mentor, skolan anordnar läxhjälp för de elever som så önskar. Alla klasser på skolan har regelbundna klassråd, skolan har också ett elevråd med representanter ifrån samtliga klasser.

På skolan finns ett aktivt Kompisråd som arbetar för att alla ska vara vänner och ha det bra på skolan. De elever som är med i Kompisrådet är utsedda utav eleverna på skolan, de har fått sitt uppdrag utifrån att andra elever känner ett stort förtroende för dem.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Klagstorps skola, är den lilla skolan på landet, som ligger inbäddad i lantlig idyll med böljande åkrar omkring. Skolan har egen idrottshall, slöjdsalar och ett skolbibliotek.

Skolan är renoverad 2014 och tillbyggd med ny matsal och eget tillagningskök, träslöjdsal och foajé. Skolgården har också gjorts vid och förbättrats. Kopplat till skolan har det även byggts en förskola med fyra avdelningar.

Fritidshem

Ett aktivt och uppskattat fritidshem är integrerat i skolan. Fritidshemmet består utav två avdelningar, en för yngre barn (förskoleklass och årskurs 1) och en för äldre barn (årskurs 2-5). Fritidspedagogerna är aktiva i skolsamverkan.

Föräldrasamverkan

På Klagstorps skola använder vi Unikum för att informera kring vad som händer i klasserna. Varje klass har sin egen blogg.

Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte en gång/läsår och utvecklingssamtal en gång/termin. En gång/termin välkomnas alla vårdnadshavare på skolan till Forum för samråd. I forumet diskuteras olika verksamhetsfrågor och skolan tar emot synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas.

Skolan samarbetar dessutom med Klagstorps skolas föräldraförening, som är en i förhållande till skolan fristående förening.

Välkommen att besöka oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!