Kattebäckskolan F-6

Kunskap och glädje på Kattebäckskolan. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar på skolan.

Kattebäckskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kattebäckskolan

Vår skola och vårt arbetssätt

På Kattebäck går elever från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Arbetet präglas av vår tilltro till att alla kan och vill lära sig. Alla elever ska under sin tid på skolan utveckla tillförsikt och framtidstro till sin förmåga att lära, förstå sig själv och att klara av att handskas med livets utmaningar tillsammans med andra. För att alla ska känna tillhörighet och tränas i att fungera tillsammans, innehåller ett läsår ett flertal gemensamma och återkommande aktiviteter där olika klasser är ansvariga.

Det finns ett aktivt elevråd och biblioteksråd. Skolan har ett eget bibliotek som är placerat centralt i byggnaden. Där finns ett gott utbud av ny litteratur. Här anordnas också utställningar av klasserna till allas beskådan.

Vår strävan är att anpassa och utforma verksamheten för att alla elever ska utvecklas till att bli sitt allra bästa jag utifrån sina förutsättningar. Det innebär bland annat att alla lärare ständigt utvecklar sina specialpedagogiska kunskaper i klassrummet. Från och med årskurs 4 har samtliga elever en egen dator.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Skolan byggdes 1996 och är belägen väster om centrum, cirka 15 minuter från centralstationen. På promenadavstånd finns museum, bibliotek, vattenområdet Flaningen, Vikingaborgen och badhus.

Skolan har stora vackra klassrum med härliga burspråk. Slöjdsalen är utrustad för att ge möjlighet att lära sig både sy och snickra. Blå salen är en kombinerad idrott- och musiksal, men också skolans samlingssal vid gemensamma träffar som vid Lucia, påskparaden, allsång och sommarshow. Skolan har tillagningskök vilket innebär att maten alltid är nylagad.

Intill skolgården finns ett större grönområde där de äldre eleverna brukar leka på rasterna. Där finns även lekplats, basket- och fotbollsplan. De yngre barnen leker på skolgården där de kan delta i rastaktiviteter som anordnas av pedagog.

Fritidshemmet

På skolan finns två fritidsavdelningar, Flinta för elever i förskoleklass och årskurs 1 och Granit för elever i årskurs 2-6. Fritidshemmet har ett tematiskt arbetssätt där skapande och fysiska aktiviteter är i fokus, men rekreation och vila är också en viktig del. Detta görs genom barnyoga, massage och aktiviteter i mindre grupper. Fritidshemmet arbetar dagligen med språk och kommunikation då vi läser högt och har olika språklekar under fruktstunden på eftermiddagen. Fritidshemmet är en tillgång för elever som har behov av omsorg före och efter skoltiden samt under lovtid.

Samverkan med vårdnadshavare

Du är alltid välkommen att vara med ditt barn under en dag i skolan. Vårdnadshavare tillsammans med sitt barn erbjuds individuella utvecklingssamtal en gång under hösten och en gång under våren. Elevens kunskapsutveckling dokumenteras i det digitala systemet Unikum som såväl elever som vårdnadshavare också har tillgång till. Klassmöte sker oftast en gång per läsår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!