Gislöv

Gislöv är en central särskild undervisningsgrupp för elever tillhörande årskurs 6-9. Till Gislöv kommer elever som av olika anledningar inte kan gå kvar på sin hemskola.

Under tiden eleven finns hos oss vill vi framför allt ge eleven självtillit, trygghet och få tillbaka lusten att lära, samt utveckla sin sociala kompetens. Det är vår ambition att eleverna under studietiden uppnår godkända betyg.

Vårt arbete bygger på en helhetssyn med aktiv samverkan elev, hem, fritid och skola.

Vår strävan är att eleven återgår till ordinarie skola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?