Fågelbäcksskolan 7-9

Fågelbäckskolan finns i västra Trelleborg mellan natursköna Albäckskogen och Flaningen, med gröna områden strax utanför skolgården.

Fågelbäcksskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fågelbäcksskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Fågelbäcksskolan är en 7-9 grundskola med cirka 230 elever fördelat på elva klasser samt två undervisningsgrupper inom träningsskolan. Vi har små klasser så att eleverna blir sedda och får det stöd de behöver för att utvecklas så långt det är möjligt. För oss är det viktigt med ett helhetstänk kring våra elever både under dagarna och över skolåren, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Eleverna ska känna "jag vet, jag kan, jag vill". Då skapar vi en skola som är tillgänglig för alla.

Varje årskurs har ett team av lärare som speciellt ansvarar för eleverna i årskursen. Lärarna tillsammans med elevvårdsteamet arbetar aktivt för att eleverna ska kunna lära känna varandra och förstå hur de bäst fungerar ihop för att optimal inlärning ska ske. Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade lärare, som arbetar för att skapa bra relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Fokusområden

  • SYV (studie- och yrkesvägledning). Det betyder att hela skolan tar ansvar för att utveckla eleverna i dessa frågor för att ännu bättre förbereda dem på livet i allmänhet och yrkeslivet i synnerhet.
  • IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Samhället har ändrats drastiskt de senaste åren och påverkat både oss som privatpersoner och som yrkesmänniskor genom IKT. Vi i skolan behöver förbereda våra elever bättre på att hantera det nya samhället genom att ge dem rätt verktyg för detta.
  • Språkutvecklande arbetssätt. Alla våra lärare är språklärare. Det innebär att i de olika ämnena som eleven har undervisar inte bara lärarna i själva ämnet utan också i begrepp och vanligt förekommande ämnesspecifika texter.

Läxhjälp och elevvård

Vi anordnar läxhjälp med pedagog regelbundet för att eleverna ska få extra stöd med studier efter skoldagens slut. I vårt elevvårdsteam ingår skolpsykolog, studievägledare, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Vem kan gå på Fågelbäck?

Fågelbäcksskolans elever kommer för det mesta från Bäckaskolan och Kattebäckskolan, men vi välkomnar även elever från andra skolor om det är möjligt.

Ring eller mejla för ett besök på vår fina skola!

Lokaler, utemiljö och omgivning

Fågelbäckskolan har egna specialsalar för alla ämnen, såsom exempelvis idrott och slöjd. Vi har ett bibliotek bemannat med personal. Fågelbäckskolan har närhet till gröna områden i närheten såsom Flaningen och Albäckskogen och ligger bara ett stenkast från havet. För elever och personal som använder kollektivtrafik finns hållplatser i närheten.

Föräldrasamverkan

Några gånger per termin har föräldrar möjlighet att träffa rektor. Detta kallas forum för samråd. Här har du som förälder möjlighet för inflytande kring beslut som tas på skolan. Vårt forum har varit mycket framgångsrikt och lett till värdefulla förbättringar för elever och personal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!