Västra Alstad skola F-6

Vår skola bygger på ett öppet klimat med bra stämning mellan alla elever och personal. Glädje, lust, intresse syns i vardagen.

Västra Alstad skola
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Västra Alstad skola

Om vår skola och vårt arbetssätt

Västra Alstad skola är en F-6 skola. Det är kommunens minsta skola. Skolan kännetecknas av ett nära samarbete och goda relationer, både mellan personal, elever och vårdnadshavare. Här känner alla varandra! Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel. Skolans mellanstadieelever använder chromebooks i undervisningen och varje elev har en egen enhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Västra Alstad skola är belägen i Trelleborgs kommun, i ett lugnt område ute på landet med utsikt över åkrarna. Skolan består av två skolbyggnader, en äldre från 1903 och en nyare byggd på 80-/90-talet. Skolan har närhet till naturen och omges av en inspirerande utemiljö med många lekredskap och olika typer av bollplaner.

Fritidshem

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Eleverna ges möjlighet att påverka sin fritidsvistelse genom exempelvis fritidsråd.

Västra Alstad skolas fritidshem består av en gemensam fritidsavdelning för alla elever på skolan med omsorgsbehov.

Föräldrasamverkan

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen och fritidshemmet håller drop-in i olika former då föräldrar på skolan ges möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!