Frånvaro

Här kan du läsa om hur du anmäler frånvaro för elev. Observera att frånvaroanmälan inte ska lämnas via denna webbsida!

Enligt den nya skollagen ska skolan informera vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns.

Gymnasium

Alla elever, eller vårdnadshavare, ska anmäla frånvaro via telefon och för elever under 18 år måste vårdnadshavarens personnummer anges. När frånvaro är anmäld skickas automatiskt information via e-post/sms till vårdnadshavaren om att giltig frånvaro är registrerad. All sjukanmälan av elev ska ske via detta nummer. Detta ska göras före elevens första lektion. Vid annan giltig frånvaro ska eleven rapportera detta till undervisande lärare eller mentor före lektionsstart. Frånvaroanmälan görs:

Via telefon, 010-8887050

Efter skoldagens slut (17.00) skickas statistik vid ogiltig frånvaro automatiskt via e-post/sms till vårdnadshavaren om denna gjort ett aktivt val om detta i Vklass.

För mer information om frånvaro, vänligen se dokumentet Rutiner för anmälan av frånvaro för elever på gymnasiet.

Rutiner för anmälan av frånvaro för elever på gymnasiet (PDF-dokument, 62 kB)

Grundskola

På kommunens högstadieskolor har vi sedan ett flertal år en digital frånvarohantering. Från och med höstterminen 2016 påbörjas införande av digital frånvarohantering på kommunens övriga grundskolor. Införandet sker successivt och vårdnadshavare på berörda skolor kommer att informeras i samband med införandet på respektive skola.

Införandet sker för att kunna ge en säkrare och enhetlig hantering av frånvaroanmälan på våra skolor. Dessutom vill vi öka tillgängligheten och erbjuda fler sätt för vårdnadshavare att frånvaroanmäla sina barn.

För att ge en bra service kommer ni som vårdnadshavarna att få information via SMS vid ogiltig frånvaro. (OBS! Andra sätt att informera om ogiltig frånvaro kan förekomma utifrån enskilda skolors rutiner.)

För att ert barn inte ska registreras för ogiltig frånvaro är det viktigt att göra frånvaroanmälan.

Som vårdnadshavare kan ni anmäla frånvaro på tre sätt:

1. Via telefon, 0410-733300
Där uppger ni ert barns personnummer samt vilken tid frånvaron gäller. Ni får sedan en kvittens via SMS till er mobiltelefon. Får ni inte ett SMS så är ert mobilnummer inte registrerat i systemet. Ta kontakt med skolan i så fall.

Mer information om hur frånvaroanmälan fungerar finns i dokumentet Ringa och anmäla frånvaro.

Ringa och anmäla frånvaro (PDF-dokument, 66 kB)

2. Via Internet: trelleborg.dexter-ist.com
Ni måste ha ett medborgarkonto i Dexter. Information om hur ni ansöker om ett medborgarkonto finns i dokumentet Ansökan om medborgarkonto.

Ansökan om medborgarkonto (PDF-dokument, 177 kB)

Via medborgarkontot kan ni också ändra mobilnummer, e-postadress samt välja hur ni vill bli meddelad vid ogiltig frånvaro. Det gör ni under menyn "min profil".

3. Via appen "Dexter" från IST. (Finns både för IOS och Android)
Ni måste ha ett medborgarkonto i Dexter. Information om hur ni ansöker om ett medborgarkonto finns i dokumentet Ansökan om medborgarkonto.

Mer information om frånvaroanmälan via app finns i dokumentet Dexter – en app för frånvaroanmälan.

Dexter - en app för frånvaroanmälan (PDF-dokument, 90 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!