Grundskola och förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 ingår förskoleklassen i grundskolan, som därmed blir en tioårig obligatorisk skolform som är tillgänglig för alla barn mellan 6 och 16 år.

Förskoleklass

Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 en obligatorisk skolform, som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Kommunen erbjuder barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess att de börjar sin grundskoleutbildning.

I Trelleborg kan föräldrar till elever fritt välja skola. Förutsättningen är att det finns plats på den skola man önskar.

Grundskola

För närvarande är grundskolan en nioårig obligatorisk skolform. Grundskolan är tillgänglig för alla barn mellan 7 och 16 år. Du har rätt att välja skola, men de barn som bor i upptagningsområdet har förtur. Du kan kontakta bildningsförvaltningen för att få veta vilken skola ditt barn tillhör. Du kan även välja en fristående (icke-kommunal) grundskola. Undervisningen i grundskolan är avgiftsfri. Föräldrarna har inte heller några kostnader för läromedel, skolmåltider eller skolhälsovård.

För de elever som går i grundskolan är skolskjuts kostnadsfri, dock med de begränsningar som anges i 4 kap. 7 § skollagen: Kostnadsfri skolskjuts ordnas av kommunen om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Kostnadsfri skolskjuts anordnas inte om förälder / barn valt annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerats den i om något önskemål om viss skola inte har framställts. Dock erbjuder bildningsnämnden skolskjuts för de som gör ett val av annan skola (kommunal eller fristående) i Trelleborg kommun under vissa förutsättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?